Tag Archives: Bán paladi

THU MUA KIM LOẠI

thu mua kim loai

Thu mua kim loại quý giá cao toàn quốc. Quý khách muốn bán Kim Loại dạng sản phẩm, dạng thô, dạng nước, dạng cám, dạng tạp chất, dạng kết hợp hoặc từ các thiết bị điện tử vv như: Platin (platinum), Paladi (palladium), Rodi (Rhodium) Irdi (irdium) vv… hoặc muốn xác minh là kim loại […]